Denný pobyt detí u nás

V júli a v auguste sa u nás v Julovej doline konal denný tábor s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.